CẢI LƯƠNG MÙA HÁT CHẦU

CẢI LƯƠNG MÙA HÁT CHẦU Kỳ 1: Tam niên đáo lệ kỳ yên   Cứ đến hẹn lại lên “tam niên đáo lệ kỳ yên” bà con xa gần tề tựu lại tế lễ cúng Thành Hoàng ở một ngôi đình – thông lệ này được xem là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng từ […]

Bài viết/Báo, Sân khấu cải lương

GIÁO SƯ CỦA HỒN DÂN TỘC

   Giáo sư Trần Văn Khê – người anh hùng nghệ thuật của hồn quê hương! Người đi từ thực tế rồi ngược dòng lịch sử nghiên cứu nghệ thuật của tiền nhân, người ghi lại cái hay cái đẹp, tinh túy từng bộ môn… Và, đâu chỉ là ngòi bút trên trang giấy rồi […]

Bài viết/Báo